Dagkirurgi og artroskopi

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag. Med moderne anestesi er observasjonstiden etter inngrepet kort.

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag
Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag

Dagkirurgi forutsetter at pasienten skal kunne reise hjem kort tid etter operasjonen og klare seg selv uten medisinsk kyndig hjelp. Dagkirurgi setter derfor krav til type prosedyre, type bedøvelse og pasientens generelle helse, inkludert normal vekt (BMI).

Pasienten må være motivert for å få inngrepet utført som dagkirurgi og innstilt på å gjennomføre nødvendig rehabiliering.
r-tech24

Artroskopiske inngrep i skulder, albue, kne og ankel egner seg svært godt for dagkirurgi og utgjør den vanligste prosedyretype ved norske sykehus.

Kortvarig generell anestesi (narkose), oftest som TIVA (Total IntraVenøs Anestesi), er vanligste bedøvelse ved dagkirurgi. Pasienten sover dypt og kjenner ingen smerter. Ved avslutning av inngrepet settes lokalanestesi som lindrer postoperative smerter. Pasientene våkner straks etter operasjonen og kan vanligvis reise hjem etter en kort observasjon (vanligvis 20-60 minutter avhengig av type inngrep).

For å få utført dagkirurgi, kontakter pasienten vanligvis sin fastlege som utreder (inkludert røntgen og/eller MR der det er aktuelt) og henviser til en dagkirurgisk enhet.

Det er lurt å sjekke ventetider på helsenorge.no. Her er f.eks. oppdaterte ventetider for meniskkirurgi, vanlige skulderplager, tennisalbue. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.

Ved enkle og avklarte problemstillinger hos ellers friske og normalvektige pasienter, kan disse i en del tilfeller mottaes direkte til operasjon. Dette forutsetter at nødvendig utredning er gjort og at dette fremgår av henvisningsskriv. Ved mange tilstander vil det også være en forutsetning at ikke-operativ behandling inkludert fysioterapi/egen-trening har vært forsøkt (og ikke ført frem). Ofte er det således ønskelig at det legges ved en rapport fra fysioterapeuten dokumenterer disse forholdene.

På disse sidene finner du informasjon som gjelder for ortopedisk dagkirurgi ved professor dr. med. Eirik Johan Solheim.

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Professor dr. med. Eirik Johan Solheim er spesialist i ortopedisk kirurgi. Han driver mest med artroskopisk kirurgi og særlig i skulder og albue. Ved siden av det kliniske arbeidet, innehar han et professorat i ortopedisk kirurgi ved Universitetet i Bergen. Eirik Solheim utfører artroskopier og annen ortopedisk dagkirurgi ved Aleris Nesttun (tidligere Teres Bergen og Bergen Kirurgiske Sykehus). Aleris Nesttun tar i mot private pasienter, forsikringskunder (helseforsikring) og også en kvote under offentlig avtale (med Helse Vest). Du kan kontakte Aleris Nesttun via e-mail eller på telefon 55118080.
Eirik Solheim
Share