Dagkirurgi og artroskopi

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag. Med moderne anestesi er observasjonstiden etter inngrepet kort. Artroskopi er antagelig det vanligste dagkirurgiske inngrep som utføres ved norske sykehus og klinikker.

Dagkirurgi. Artroskopi.
Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag. Artroskopi gjøres vanligvis som dagkirurgi.

Dagkirurgi forutsetter at pasienten greit skal tåle bedøvelse og operasjon, kunne reise hjem kort tid etter operasjonen, samt å klare seg selv hjemme etterpå (uten medisinsk kyndig hjelp). Dagkirurgi setter derfor krav til type prosedyre, type bedøvelse og pasientens generelle helse, inkludert noenlunde normal vekt (BMI).

Pasienten må være motivert for å få inngrepet utført som dagkirurgi og innstilt på å gjennomføre nødvendig rehabilitering. I tillegg til  korrekt indikasjon og korrekt kirurgi er det de fire T-er som gjelder for godt resultat: Tilheling, Trening, Tid og Tålmodighet.

Artroskopiske inngrep i skulder, albue, kne og ankel egner seg svært godt for dagkirurgi og utgjør den vanligste prosedyretype ved norske sykehus. Menisk kirurgi er antagelig fortsatt det vanligste inngrepet. Lurer du på hva et artroskop er, kan du lese her.

I skulder er reparasjon av skader i rotatormansjetten (rotator cuff) et vanlig inngrep. Dette gjelder særlig ved akutte, traumatiske skader i en ellers frisk skulder der skaden har gitt betydelig tap av funksjon.

Kortvarig generell anestesi (narkose), oftest som TIVA (Total IntraVenøs Anestesi), er vanligste bedøvelse ved dagkirurgi. Pasienten sover dypt og kjenner ingen smerter. Ved avslutning av inngrepet settes lokalanestesi som lindrer postoperative smerter. Pasientene våkner straks etter operasjonen og kan vanligvis reise hjem etter en kort observasjon (vanligvis 20-60 minutter avhengig av type inngrep).

På grunn av narkosen, må man være fastende og man ikke kjøre bil første døgnet (og så lenge man bruker smertestillende med varsel-trekant).

For å få utført dagkirurgi, kontakter pasienten vanligvis sin fastlege som utreder (inkludert røntgen, MR og ultralyd der det er aktuelt) og henviser til en dagkirurgisk enhet.

Det er lurt å sjekke ventetider på helsenorge.no.  Tidligere har Aleris Nesttun i mange år hatt avtale om offentlig finansiert kirurgi. Denne avtalen har Helse Vest avsluttet og fra 1.1.2023, kan Aleris Nesttun kun tilby operasjoner til pasienter som betaler selv (eller har en arbeidsgiver som dekker utgiftene) samt til pasienter som har en helseforsikring. Ventetid til konsultasjon er <2 uker. Fra indikasjon for operasjon er stillt, vil operasjon vanligvis kunne utføres innen 10 virkedager.

Ved enkle og avklarte problemstillinger hos ellers friske og normalvektige pasienter, kan disse i en del tilfeller mottaes direkte til operasjon. Dette er mest aktuelt ved lang reisevei og forutsetter at nødvendig utredning er gjort og at dette fremgår av henvisningsskriv. Ved mange tilstander vil det også være en forutsetning at ikke-operativ behandling inkludert fysioterapi/egen-trening har vært forsøkt (og ikke ført frem). Ofte er det således ønskelig at det legges ved en rapport fra fysioterapeuten som dokumenterer disse forholdene.

På disse sidene finner du informasjon som gjelder for ortopedisk dagkirurgi ved professor dr. med. Eirik Johan Solheim.