Tennisalbue

Informasjon forbindelse med artroskopi i albue, inkludert artroskopisk behandling av tennisalbue.

Følgende informasjon gjelder deg som har avtalt å få gjort (artroskopisk) operasjon i albue Dr. Eirik Johan Solheim. Les nøye gjennom alle punktene og følg anvisningene. At du følger anvisningene er en viktig forutsetning for at operasjonen skal kunne gjennomføres trygt og med best mulig resultat.

En artroskopi i albue har til hensikt å diagnostisere og, om mulig, behandle lidelser i albue leddet. Vanlige problemer er tennisalbue (lateral epicondylitt), frie legemer («leddmus»), betennelse (synovitt) og skader i leddflatene.

OPERASJONEN
Operasjonen foregår i narkose (og samtidig lokalbedøvelse) med pasienten i sideleie. Inngrepet gjøres artroskopisk («kikkehullsteknikk»). Vi trenger vanligvis 2-3 små innstikksåpninger for artroskop («kikkert») og instrumenter. Ved operasjon for tennisalbue, renser vi opp (debridement) festet for strekkemuskulaturen på underarmen (særlig extensor carpi radialis brevis) – både senevev og beinfestet renses for å stimulere til dannelse av et nytt og friskere senefeste.

ETTER OPERASJONEN
Inngrepet avsluttes av at vi lukker hudsnittene (oftest med plaster «strips»), setter lokalbedøvelse (0,25% Marcain med adrenalin), bandasjerer og legger på en spesiell kuldepakning. Vi anbefaler bruk av kuldepakning de første par dagene etter operasjonen. Dersom du ikke har slike, kan du kjøpe det hos oss. Du blir hos oss en halvtimes tid etter inngrepet. Av og til kan lokalbedøvelsen gjøre at du blir nummen og har nedsatt kraft i arm og hånd. Dette er forbigående. Albuen kan være vond og hoven de første dagene etter operasjonen. Plagene lindres av ro, de smertestillende og betennelses-dempende tablettene du har fått foreskrevet, og av kuldepakningen.

Bandasjene vil være noe fuktige første døgnet fordi det vil lekke ut skyllevæske fra innstikks-åpningene. Skift bandasjene dagen etter operasjonen – du kan gjerne dusje rett før du skifter bandasjene. Vent med å bade til sårene er grodd. Du får en slynge som du skal bruke de første 2-4 dager til hevelse og smerter er på retur. Etter dette, skal slyngen fjernes og du skal begynne å bruke armen i daglige aktiviteter. Du skal imidlertid unngå å større belastninger (løfte, skyve, vri eller bære tungt) de første 6-8 uker.

Du må starte bevegelsestrening fra første dag etter operasjonen (mens du fremdeles bruker slynge). Det viktigste i starten er å tøye i strak stilling: legg motsatt hånd mellom bryst/armhule på opererte side og la armen strekkes fullt ut i albue i noen minutter hver time. Du får bedre strekk, dersom du har en vannflaske (0,5-1 liter) i hånden. Det er en forutsetning for godt resultat at du kommer raskt i gang med opptrening av albuen. Du får henvisning til fysioterapeut fra oss for øvelser for bevegelse, styrke, stabilitet og utholdenhet, med oppstart en ukes tid etter operasjonen. Dersom alt går greit, som det vanligvis gjør, er det ikke behov for noen rutinekontroll hos oss. Dersom hudsnittene er sydd, kan du fjerne stingene selv, eller hos legen din etter 10-12 dager. Skulle det oppstå komplikasjoner av noe slag, vil vi imidlertid at du kontakter oss for oppfølgning.

Studier viser at rundt 70-80% av pasientene som får gjort operasjon for tennisalbue er fornøyd med resultatet. I noen få prosent av tilfellene kan plagene forverres. Komplikasjoner etter operasjon er sjeldne. Risikoen minkes ved nøyaktig kirurgi av erfarne operatører og grundig riktig etterbehandling, men kan aldri helt elimineres. Skade av nerver, infeksjoner og tilstivning er eksempler på alvorlige komplikasjoner, som heldigvis er svært sjeldne (<1%).

Dersom du får uttalt og økende smerter, varme, rødhet og hevelse i albuen og eventuelt feber og sykdomsfølelse, kan det representere en infeksjon i albueleddet, som i tilfelle må behandles raskt og ofte på sykehus. Du må da umiddelbart oppsøke legevakt.