Albue

Albuesmerter er oftest forårsaket av enten overbelastning, som tennisalbue, golfalbue og studentalbue (olecranonbursitt), eller tidligere skader i albuen. Albueplager arter seg gjerne som smerter og stivhet. Etter skader av albue, kan løse biter i leddet gi opphaking. Vanligste albueplager som behandles kirurgisk, er tennisalbue (lateral epikondylitt), som er en belastningslidelse i festet for strekkemuskulaturen i underarmen, olecranonbursitt og frie legemer (leddmus).

kvinne_i_groenn_og_blaa_kjole_albue.jpgTennisalbue (lateral epicondylitt elller epicyndylose) fikk sitt navn fra tennisspillere med problematisk/smertefullt backhand slag. Det har senere vist seg at tennisspillere ikke er spesielt utsatt for denne type plage og de fleste pasienter med denne lidelsen spiller ikke tennis.

I de fleste tilfeller kan tennisalbue behandles ikke-operativt med betennelseshemmende medisiner (NSAID og cortison sprøyte), aktivitetsmodifikasjon, fysioterapi, trening og evt. sjokkbølge behandling. Der dette ikke fører frem og pasienten har mye plager over lang tid, kan kirurgi være aktuelt å forsøke.

De siste årene er det blitt vanligere å gjøre artroskopi i albuen og det er utviklet ulike artroskopiske teknikker. Fremdeles er det imidlertid relativt få ortopeder som har stor erfaring i albueartroskopi og alternativet er da åpen kirurgi. Ulempen er litt lengre rehabiliteringstid, litt større infeksjonsrisiko og større arr.

Vi behandler tennisalbue, golfalbue, frie legemer, stiv albue etter luksasjoner og studentalbue (olecranonbursitt) i albuen artroskopisk. Vi har fått svært stor erfaring i kikkehullsbehandling av tennisalbue og har publisert flere studier i internasjonale tidsskrift. Ved å gjøre operasjonen artroskopisk, kan vi samtidig utelukke andre skader i leddet.

Det er lurt å sjekke ventetider på helsenorge.no. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Professor dr. med. Eirik Johan Solheim er spesialist i ortopedisk kirurgi. Han driver mest med artroskopisk kirurgi og særlig i skulder og albue. Ved siden av det kliniske arbeidet, innehar han et professorat i ortopedisk kirurgi ved Universitetet i Bergen. Eirik Solheim utfører artroskopier og annen ortopedisk dagkirurgi ved Aleris Nesttun (tidligere Teres Bergen og Bergen Kirurgiske Sykehus). Aleris Nesttun tar i mot private pasienter, forsikringskunder (helseforsikring) og også en kvote under offentlig avtale (med Helse Vest). Du kan kontakte Aleris Nesttun via e-mail eller på telefon 55118080.
Eirik Solheim
Share