Kne

Vanligste plage som behandles artroskopisk, er skade av menisk (halvmåneformet bruskskive) i kneet. Slike skader kan oftest behandles artroskopisk ved å fjerne den ødelagte delen. Ved store skader hos unge mennesker, kan det være aktuelt å sy meniskskader. Etterbehandlingen er da mer langvarig med større restriksjoner.

liten_jente_loeper.jpgAndre vanlige skader er leddbruskskader, som kan være lokaliserte (ofte skadevoldte) eller mer utbredte og ledd i en slitasjetilstand. Ved lokaliserte leddbruskskader kan det være aktuelt å gjøre mikrofraktur. Ved denne teknikken lages det små åpninger inn til underliggende beinmarg slik at «friske» celler kan slippe ut og bidra til tilheling. Det dannes da en «reparasjonsbrusk» som kan bidra til å lindre plagene.

Ved slitasje (artrose), er resultatene ved artroskopi usikre. I en blindet studie var det ikke bedre resultater ved artroskopi enn ved placebo. Vi anbefaler således ikke artroskopi ved artrose uten at det er sannsylig at det samtidig foreligger annen patologi tilgjengelig for kirurgi.

For å oppsummere: Kne-artroskopi er i hovedsak indisert der det er overveiende sannsynlig at (1) det foreligger en symptomgivende skade eller sykdom som, med liten komplikasjonsrisiko, kan behandles ved artroskopisk dagkirurgi og (2) at behandlingen med stor sikkerhet vil føre til en vesentlig bedring.

Det er lurt å sjekke ventetider på helsenorge.no. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Professor dr. med. Eirik Johan Solheim er spesialist i ortopedisk kirurgi. Han driver mest med artroskopisk kirurgi og særlig i skulder og albue. Ved siden av det kliniske arbeidet, innehar han et professorat i ortopedisk kirurgi ved Universitetet i Bergen. Eirik Solheim utfører artroskopier og annen ortopedisk dagkirurgi ved Aleris Nesttun (tidligere Teres Bergen og Bergen Kirurgiske Sykehus). Aleris Nesttun tar i mot private pasienter, forsikringskunder (helseforsikring) og også en kvote under offentlig avtale (med Helse Vest). Du kan kontakte Aleris Nesttun via e-mail eller på telefon 55118080.
Eirik Solheim
Share