Ankel Artroskopi

Informasjon ved artroskopi i ankel, inkludert inneklemningstilstander, bruskskader, løse biter og fotball ankel.

Følgende informasjon gjelder deg som har avtalt å få gjort en artroskopisk operasjon i ankel ved Dr. Eirik Johan Solheim. Les nøye gjennom alle punktene og følg anvisningene. At du følger anvisningene er en viktig forutsetning for at operasjonen skal kunne gjennomføres trygt og med best mulig resultat.

En artroskopi i ankelleddet har til hensikt å diagnostisere og, om mulig, behandle lidelser i ankelleddet. Vanlige problemer er betennelse (synovitt), skader i leddflatene (bruskskader) og frie legemer (”leddmus”).

OPERASJONEN
Operasjonen foregår i narkose (og samtidig lokalbedøvelse) med pasienten i ryggleie. Inngrepet gjøres artroskopisk (”kikkehullsteknikk”). Vi trenger vanligvis 2 små innstikk-åpninger for artroskop (”kikkert”) og instrumenter. Ved operasjon for betennelse og/eller inneklemming, fjerner vi betennelsesvev og arrvev med en liten shaver (suger og kutter bløtvev). Ved bruskskader kan det bli aktuelt å fjerne løs brusk og gjøre et inngrep for å stimulere til ny bruskdannelse. Såkalt mikrofrakturtknikk eller syling er den mest brukte teknikken. Vi lager da huller i beinet med en liten syl, dette gir blødning og mulighet for nydannelse av brusk fra cellene som kommer ut fra hullene. Resultatene ved denne teknikken er gode.

ETTER OPERASJONEN
Inngrepet avsluttes av at vi lukker hudsnittene, setter lokalbedøvelse (0,25% Marcain med adrenalin), bandasjerer og legger på en spesiell kuldepakning. Vi anbefaler bruk av kuldepakning de første par dagene etter operasjonen. Dersom du ikke har slike, kan du kjøpe hos oss. Du blir hos oss en halvtimes tid etter inngrepet. Ankelen kan være vond og hoven en stund etter operasjonen. Plagene lindres av at foten holdes høyt, ro, smertestillende og betennelses¬dempende tabletter du har fått foreskrevet, og av kulde-pakningen.

Bandasjene vil være noe fuktige første døgnet fordi det vil lekke ut skyllevæske fra innstikks¬åpningene. Skift bandasjene dagen etter operasjonen. Hvis du skal dusje dekker du foten med plast eller bruker en plastpose. Vent med å bade til stingene er fjernet. Har du fått fjernet arrvev bruker du krykkene noen dager. Er det gjort mikrobruddteknikk (syling) – se operasjonsbeskrivelse – må du bruke krykkene i 6 uker. Du må starte bevegelsestrening i ankelleddet fra første dag etter operasjonen. Det er en forutsetning for godt resultat at du kommer raskt i gang med opptrening av ankelen. Stingene (vanligvis 2 eller 3) fjernes etter 10-12 dager. Du kan gjøre det selv – klipp over den ene tråden rett under knuten og napp ut stinget – eller få det gjort på kontoret til fastlegen din. Dersom alt går greit, som det vanligvis gjør, er det ikke behov for noen rutinekontroll hos oss. Skulle det oppstå komplikasjoner av noe slag, vil vi imidlertid at du kontakter oss for oppfølgning. Ved innklemningstilstander og fjerning av frie leger, er det generelt meget gode resultater ved artroskopisk kirurgi og 80-90% av pasientene vil oppleve forbedring. Ved lokaliserte leddbruskskader er også resultatene gode. Ved slitasjetilstander er resultatene usikre og et initialt godt resultat kan være forbigående. Ved all kirurgi vil dessverre plagene kunne forverres i noen få prosent, selv etter teknisk vellykket kirurgi.

Komplikasjoner etter artroskopi i ankel er sjeldent. Risikoen minkes ved nøyaktig kirurgi av erfarne operatører og grundig riktig etterbehandling, men kan aldri helt elimineres. Skade av nerver, infeksjoner og tilstivning er eksempler på alvorlige komplikasjoner, som heldigvis er svært sjeldne (<1%). Dersom du får uttalt og økende smerter, varme, rødhet og hevelse i ankelen og eventuelt feber og sykdomsfølelse, kan det representere en infeksjon i ankelleddet, som i tilfelle må behandles raskt og ofte på sykehus. Du må da umiddelbart oppsøke legevakt.