Ankel

Selvom artroskopi i skulder og kne utgjør hovedtyngden av artroskopisk dagkirurgi, er ankel artroskopi ikke uvanlig. Ankelen er trangere og vanskeligere å manøvrere i enn kne og skulder. Det utvikles stadig teknikker for å behandle ulike lidelser. Stadig flere ortopeder får erfaring i disse teknikkene.

liten_gutter_sitter_paa_vannmelon.jpgVanligste plager fra ankel som behandles artroskopisk, er følgetilstander etter overtråkk. I de fleste tilfeller vil ikke operativt regime med vekt på balansetrening sikre en stabil, smertefri og velfungerende ankel etter overtråkk. I noen tilfeller kan imidlertid smertene bestå og hindre normal aktivitet. I en del tilfeller skyldes dette inneklemming av leddbåndrester. Inneklemning behandles ved artroskopisk fjerning av interponerende bløtvev.

Leddbruskskader i ankel (talus) er heller ikke uvanlig etter overtråkk (og andre ulykkeshendelser). Skader i leddflaten kan også opptre hos unge uten noen sikker foranledning (osteokondritt). Skader i leddflaten kan medføre løse biter som gjerne gir smertefull opphaking.

Lokale leddbruskskader kan ofte behandles tilfredstillende med fjerning av løse biter og behandling av defekten med mikrofraktur teknikk («syling»). Ved uttalt slitasje er resultatene usikre og vi anbefaler ikke artroskopi i slike tilfeller.

En annen vanlig tilstand er fotball-ankel som medfører beinpåleiringer i fremre kant av ankelen. Disse kan freses vekk artroskopisk.

Vi gjør også ligamentrekonstruksjon ved instabilitetsplager. Det er et litt større, åpent (ikke-artroskopisk) inngrep.

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Professor dr. med. Eirik Johan Solheim er spesialist i ortopedisk kirurgi. Han driver mest med artroskopisk kirurgi og særlig i skulder og albue. Ved siden av det kliniske arbeidet, innehar han et professorat i ortopedisk kirurgi ved Universitetet i Bergen. Eirik Solheim utfører artroskopier og annen ortopedisk dagkirurgi ved Aleris Nesttun (tidligere Teres Bergen og Bergen Kirurgiske Sykehus). Aleris Nesttun tar i mot private pasienter, forsikringskunder (helseforsikring) og også en kvote under offentlig avtale (med Helse Vest). Du kan kontakte Aleris Nesttun via e-mail eller på telefon 55118080.
Eirik Solheim
Share