Artroskopi

Artroskopi (artro=ledd, skopi=kikke) gir mulighet for både undersøkelse og behandling (ved leddplager) samtidig, uten store snitt. Det kan gjøres i nesten alle kroppens ledd.

Artroskopi betyr å kikke inn i ledd ved leddplager
Artroskopi betyr å kikke inn i ledd

De fleste ledd kan undersøkes ved artroskopi, men vanligst er artroskopi av skulder, albue, kne og ankel. Den artroskopiske virksomheten har utviklet seg fra rene diagnostiske prosedyrer til terapeutiske inngrep. I Norge gjøres artroskopi av ortopediske kirurger som har spesialisert seg i denne metoden. Artroskopi og artroskopisk kirurgi er helt forskjellig fra åpen kirurgi og krever spesiell opplæring og trening.

Moderne artroskopi utstyr består av (1) artroskop (blyant-tynn kikkert) tilknyttet et (2) kamera, som igjen er forbundet med en (3) monior, som gir bildet kirurgen arbeider ut i fra. I tilegg trengs en (4) lyskilde, som via fiberoptikk lyser opp innsiden av leddet, og en (5) pumpe som via slanger inn og ut av leddet sørger for at leddet er utspilt med sterilt saltvann. Dette er nødvendig for å kunne se i leddet og sørger også for å skylle ut eventuelle løse biter (f.eks. ved meniskskader).

Ved artroskopi er diagnosen ofte ikke sikkert fastslått før prosedyren starter (MR og UL funn kan være usikre). Det er funnene ved artroskopien som er «faciten» og utgangspunktet for hva som kan gjøres terapeutisk. Rene diagnostiske artroskopier, dvs artroskopi for utelukkende å stille en diagnose (uten ledsagende kirurgi) gjøres bare unntaksvis.

De fleste artroskopiske prosedyrer, som meniskoperasjoner og vanlige skulderoperasjoner (som operasjon for subacromialt impingement, AC artrose, frossen skulder (frozen shoulder eller kapsulitt), cuffruptur, SLAP reparasjon og Bankart reparasjon), gir høy frekvens av godt resultat. Risiko for alvorlige komplikasjoner er svært liten. Det er imidlertid alltid en viss fare for at inngrepet ikke gir forventet resultat og i noen få prosent kan plagene forverres.

Ved artroskopisk kirurgi, er rehabiliteringen etter inngrepet en svært viktig del av behandlingen. For å få et godt resultat, må du være motivert og villig til å bruke tid og krefter på trening!