Kne

Vanligste plage som behandles artroskopisk i kne, er skade av menisk. Slike skader kan oftest behandles artroskopisk ved å fjerne den ødelagte delen. Ved store skader hos unge mennesker, kan det være aktuelt å forsøke å reparere meniskskaden. Etterbehandlingen er da mer langvarig med større restriksjoner.

KneDu kan lese mer om menisk skader og høre en podcast ved Eirik Solheim og to fysioterapeuter, Edgeir og Sindre, ved Cyriax Klinikken i Bergen.

Andre vanlige skader er leddbruskskader, som kan være lokaliserte (ofte skadevoldte) eller mer utbredte og være ledd i en slitasjetilstand (artrose).

Ved lokaliserte leddbruskskader kan det være aktuelt å gjøre mikrofraktur (MFX). Ved denne teknikken lages det små åpninger inn til underliggende beinmarg slik at friske stamceller kan slippe ut og bidra til tilheling. Det dannes da en «reparasjonsbrusk» som kan bidra til å lindre plagene.

Reparasjonsvevet (fiberbrusk) er imidlertid svakere enn normal leddbrusk (hyalinbrusk) og vil ofte slites bort med årene. Behandlingen gir derved oftest en midlertidig lindring av plagene, men den kan vare i flere år.

Ved slitasje (artrose), er resultatene ved artroskopi usikre. I en blindet studie var det ikke bedre resultater ved artroskopi enn ved placebo. Vi anbefaler således ikke artroskopi ved artrose uten at det er sannsylig at det samtidig foreligger annen patologi tilgjengelig for kirurgi.

For å oppsummere: Kne-artroskopi er i hovedsak indisert der det er overveiende sannsynlig at (1) det foreligger en symptomgivende skade eller sykdom som, med liten komplikasjonsrisiko, kan behandles ved artroskopisk dagkirurgi og (2) at behandlingen med stor sikkerhet vil føre til en vesentlig bedring.

Det er lurt å sjekke ventetider på helsenorge.no. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.