Ankel

Selvom artroskopi i skulder og kne utgjør hovedtyngden av artroskopisk dagkirurgi, er ankel artroskopi ikke uvanlig. Ankelen er trangere og vanskeligere å manøvrere i enn kne og skulder. Det utvikles stadig teknikker for å behandle ulike lidelser. Stadig flere ortopeder får erfaring i disse teknikkene.

AnkelVanligste plager fra ankel som behandles artroskopisk, er følgetilstander etter overtråkk. I de fleste tilfeller vil ikke operativt regime med vekt på balansetrening sikre en stabil, smertefri og velfungerende ankel etter overtråkk. I noen tilfeller kan imidlertid smertene bestå og hindre normal aktivitet. I en del tilfeller skyldes dette inneklemming av leddbåndrester. Inneklemning behandles ved artroskopisk fjerning av interponerende bløtvev.

Leddbruskskader i ankel (talus) er heller ikke uvanlig etter overtråkk (og andre ulykkeshendelser). Skader i leddflaten kan også opptre hos unge uten noen sikker foranledning (osteokondritt). Skader i leddflaten kan medføre løse biter som gjerne gir smertefull opphaking.

Lokale leddbruskskader kan ofte behandles tilfredstillende med fjerning av løse biter og behandling av defekten med mikrofraktur teknikk («syling»). Ved uttalt slitasje er resultatene usikre og vi anbefaler ikke artroskopi i slike tilfeller.

En annen vanlig tilstand er fotball-ankel som medfører beinpåleiringer i fremre kant av ankelen. Disse kan freses vekk artroskopisk.

Vi gjør også ligamentrekonstruksjon ved instabilitetsplager. Det er et litt større, åpent (ikke-artroskopisk) inngrep.