Skulder

Vanligste skulder plage som behandles kirurgisk er inneklemming hvor trange forhold fører til betennelse, forkalkninger og gnag på senene, eventuelt også rifter og overrivning.

SkulderSkuldersmerter skyldes ofte inneklemming av vev (slimpose og underliggende sener; rotatorcuff) i subacromialrommet (subacromialt impingement). Tilstanden kan behandles med artroskopisk med opprensing og bedring av plassforholdene (dekompresjon). Det kan samtidig være aktuelt å behandle slitasje i AC leddet (claviculareseksjon) og/eller sy skader i rotator-cuffen.

Frossen skulder (frozen shoulder, adhesiv kapsulitt) er en annen svært plagsom tilstand med smerter og tilstivning. I tilfeller der ikke-operativ behandling ikke fører frem og pasienten ikke klarer å gjenomføre daglige gjøremål, kan artroskopisk kirurgi være aktuelt. Dr. Solheim har behandlet hundretalls pasienter med kapselløsning de siste 15 årene. Denne behandlingen kan bedre bevegeligheten og forkorte sykdomsforløpet. Vi har også stor erfaring i behandling av skulderinstabilitet og SLAP skader.

MR undersøkelse (og i endel tilfeller også ultralyd) av skulderen er ofte til god hjelp for kirurgen i arbeidet for å stille diagnose, vurdere om kirurgi er aktuelt og for å forberede eventuell operasjon. Det er imidlertid stadig slik at MR ikke alltid klarer å avdekke den riktige diagnose og artroskopi regnes fortsatt som gullstandard i diagnostisk metode.

Det er lurt å sjekke ventetider på helsenorge.no. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.