Rotator cuff

Rotator cuff er en sene mansjett som omkranser skulder leddet. Rotatorcuffen stabiliserer leddet, og initierer og modifiserer bevegelser i skulderen.  Skader av rotatorcuffen forårsaker smerter og endrer skulderens biomekanikk og funksjon.

All tverrstripet skjelett muskulatur har et utspring (begynnelsen) og et feste (enden). Utspring og/eller festet består ofte av senevev. Muskelbuken (bestående av muskelvev med kontraktile elementer) sitter i mellom utspring og feste og er ansvarlig for bevegelsen. Bevegelsen er viljestyrt og utløses av nerveimpulser via motoriske nerver.

Skisse av en muskel som virker over et ledd (en bøyemuskel i dette tilfellet) (C) Grey’s anatomi 1918. Public domain.

Disse musklene utspringet og fester vanligvis i skjelett deler (knokler) og har til hensikt å bringe dem nærmere hverandre. Ofte løper muskler (og deres sener) over ledd og forårsaker bevegelse i leddet, det kan være bøye, strekke eller rotasjon. Muskler og muskelgrupper kommer ofte i par med motsatt funksjon (som bøye og strekke). Når motstående muskelgrupper virker samtidig, vil det holde leddet i ro, stabilisere det. Det samme skjer når en enkelt muskel eller muskelgruppe virker i motsatt retning av en ytre kraft.

Shoulder joint. Posterior view at left. Anterior view at right. 1. Clavicle, 2. Scapula (with 3. Scapular spine, 4. Coracoid process, 5.Acromion), 6. Humerus; Joints: 7. Acromioclavicular (AC), 8. Glenohumeral; 9: Bursa; 10. Rotator cuff (with 11. Supraspinatus, 12. Subscapularis, 13. Infraspinatus, 14. Teres minor), 15. Biceps muscle. (C) Jmarchn, Wikipedia, Public domain/Fair use.

Senene som utgjør mansjetten (på bildet markert «10») er i enden (festet)  av 4 muskler som springer ut fra fra skulderbladet. Musklene er supraspinatus (SSP), infraspinatus (ISP), teres minor (TMi) og subscapularis (SSC). SSP, ISP og TMi springer ut fra baksiden av skulderbladet (scapula), mens SSC har sitt utspring på forsiden. Musklene løper utover til siden (lateralt) og fester ved sener (som utgjør rotator mansjetten (rotator cuff) helt øverst på overarmsbeinet (humerus).

Mest utsatt for skade er senefestet for supraspinatus muskelen (markert «11» på bildet over). Særlig ved akutte skader og skader som gir funksjonstap, er det aktuelt med kirurgi for å reparere skader i rotatorcuffen.