Lærekurve

Begrepet lærekurve er mye brukt innen fag og yrker som omfatter håndverksmessig (manuelt) arbeid, inkludert kirurgi.

Ordet kirurgi kommer fra gresk kheirourgia (sammensatt av kheir=hånd og ergon=arbeid) og betyr nettopp håndverk.

Grunnlaget for begrepet lærekurve, er erfaringen av at et arbeid utføres bedre (og derved raskere) med trening (erfaring). Ved å registrere mål for kompetanse/mestring (på y-aksen) og antall ganger en prosedyre er utført (på x-aksen) får man en stigende kurve som representerer økende mestring, en såkalt lærekurve. «Øvelse gjør mester»…

Forholdet er undersøkt for kirurgiske prosedyrer, f.eks. cuffsutur i skulder. Forfatterene brukte operasjonstid (antall minutter kirurgen brukte fra start til slutt) som mål på erfaring. Referanse: Guttmann, D. et al. Arthroscopic Rotator Cuff Repair: The Learning Curve. Arthroscopy. 2005; 21 (4): 394-400.

The purpose of this study was to answer the question: How many cases are required for a surgeon to become proficient in performing arthroscopic rotator cuff repair? We hypothesize that as surgical experienced is gained, learning can be quantitatively shown by a significant decrease in operative time. Guttmann, 2005.

Dette (tidsbruk/hastighet) er et svært enkelt mål for erfaring (og mestring), som, riktig nok, er høyst relevant for f.eks. løpsidretter, men ikke nødvendigvis helt overførbart for kirurgi. For manuelt arbeid, inkludert kirurgi, må vi legge til variabelen kvalitet. Altså: «Erfaring er målt tidsbruk for å oppnå en gitt kvalitet (standard) på arbeidet».

Lærekurve
(C) By Alanf777 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25252383

Begrepet lærekurve brukes ofte feil. «Bratt lærekurve» (steep/short learning curve) blir omtalt som negativt, mens det egentlig betyr at man lærer fort!

I mange tilfeller vil kurven være raskt stigende i starten (spesielt hos en i utgangspunktet uerfaren) og flate ut ettersom erfaringen øker. I de fleste tilfeller vil den fortsette å stige med økende repetisjoner, men stadig langsommere.

Bakgrunnen for begrepet lærekurve, er registreringer ved Wright-Patterson Air Force Base i USA. I 1936 ble det påvist at hver gang produksjonen (antall) av fly ble doblet, sank produksjonstiden for hvert fly med 10-15%. Senere ble denne sammenhengen påvist i en rekke andre industrier. Som følge av mindre tidsbruk og andre effektiviseringsgevinster synker også kostnadene per produsert enhet. Les mer på Wikipedia…

Rotator cuff

Rotator cuff er en sene mansjett som omkranser skulder leddet. Rotatorcuffen stabiliserer leddet, og initierer og modifiserer bevegelser i skulderen.  Skader av rotatorcuffen forårsaker smerter og endrer skulderens biomekanikk og funksjon.

All tverrstripet skjelett muskulatur har et utspring (begynnelsen) og et feste (enden). Utspring og/eller festet består ofte av senevev. Muskelbuken (bestående av muskelvev med kontraktile elementer) sitter i mellom utspring og feste og er ansvarlig for bevegelsen. Bevegelsen er viljestyrt og utløses av nerveimpulser via motoriske nerver.

Skisse av en muskel som virker over et ledd (en bøyemuskel i dette tilfellet) (C) Grey’s anatomi 1918. Public domain.

Disse musklene utspringet og fester vanligvis i skjelett deler (knokler) og har til hensikt å bringe dem nærmere hverandre. Ofte løper muskler (og deres sener) over ledd og forårsaker bevegelse i leddet, det kan være bøye, strekke eller rotasjon. Muskler og muskelgrupper kommer ofte i par med motsatt funksjon (som bøye og strekke). Når motstående muskelgrupper virker samtidig, vil det holde leddet i ro, stabilisere det. Det samme skjer når en enkelt muskel eller muskelgruppe virker i motsatt retning av en ytre kraft.

Shoulder joint. Posterior view at left. Anterior view at right. 1. Clavicle, 2. Scapula (with 3. Scapular spine, 4. Coracoid process, 5.Acromion), 6. Humerus; Joints: 7. Acromioclavicular (AC), 8. Glenohumeral; 9: Bursa; 10. Rotator cuff (with 11. Supraspinatus, 12. Subscapularis, 13. Infraspinatus, 14. Teres minor), 15. Biceps muscle. (C) Jmarchn, Wikipedia, Public domain/Fair use.

Senene som utgjør mansjetten (på bildet markert «10») er i enden (festet)  av 4 muskler som springer ut fra fra skulderbladet. Musklene er supraspinatus (SSP), infraspinatus (ISP), teres minor (TMi) og subscapularis (SSC). SSP, ISP og TMi springer ut fra baksiden av skulderbladet (scapula), mens SSC har sitt utspring på forsiden. Musklene løper utover til siden (lateralt) og fester ved sener (som utgjør rotator mansjetten (rotator cuff) helt øverst på overarmsbeinet (humerus).

Mest utsatt for skade er senefestet for supraspinatus muskelen (markert «11» på bildet over). Særlig ved akutte skader og skader som gir funksjonstap, er det aktuelt med kirurgi for å reparere skader i rotatorcuffen.