Primum non necere

Hippokrates betraktes som grunnlegger av legekunsten og den medisinske forskning. Han innførte legeløftet, som inkluderer: «Primum non necere». Først og fremst, gjør ikke skade (på pasienten). Da forfatteren var ung, og nesten lege, måtte han og resten av kullet, høytidelig underskrive legeløftet. Dagens leger gjør ikke det, uten at det gjør dem mindre skikket til legegjerningen.

Kirurgens viktigste oppgave er nettopp å sørge for at pasienten ikke utsettes for unødvendig eller risikofyllt kirurgi (primum non necere). Ved ortopedisk dagkirurgi (hovedsaklig artroskopi og artroskopisk kirurgi), er dette spesielt viktig fordi (1) vi behandler lidelser som ikke er livstruende og (2) ressurser og kapasitet for langvarig observasjon og takling av alvorlige komplikasjoner er begrenset.

Primum non necere
Hippokrates. Født 460 f. Kr. Død 377 f. Kr. Kjent lege og lærer i medisin fra Kos, Hellas.

Ved kroniske slitasje-tilstander i kne og skulder (og andre ledd), er rehabilitering ledet av en flink fysioterapeut alltid førstevalg. Vi snakker her om trening av styrke, bevegelighet og stabilitet. Vi snakker ikke om nåler, laser eller sjokkbølge behandling. Ja, du må faktisk trene.

I noen tilfeller foreligger sykdom/skader hvor kirurgi kan være aktuelt, som en akutt avslitt sene i skulderen eller en innslått bøttehankruptur av menisken i kneet som gjør at du halter og ikke kan strekke ut kneet.

I slike tilfeller, i tillegg til å avgjøre om det foreligger indikasjon for operasjon, er det svært viktig å fastslå om pasientens helse og allmentilstand tillater dagkirurgi.

Ved dagkirurgi skal operasjonen kunne gjennomføres trygt med mindre ressurser (til å takle komplikasjoner) enn man har på store sykehusavdelinger og pasienten skal klare seg selv hjemme uten den hjelp man får som innlagt på sykehus (hjelp, stell, pleie, medisinering, bandasjeskift etc.).

For enkelte vil det således være tryggest å bli operert som inneliggende på en sykehusavdeling. Dette gjelder spesielt mennesker med overvekt, annen sykdom (spesielt alvorlig hjerte/lunge-lidelser), dårlig allmentilstand og nedsatt evne til å klare seg selv hjemme etter operasjonen.

Høy alder er i seg selv ikke til hinder for dagkirurgi. Det er imidlertid dessverre slik at nesten alle typer komplikasjoner har økende forekomst ved økende alder (inkludert postoperative infeksjoner, dype venetromboser, forvirringstilstander, uvanlige medikamentreaksjoner, trykksår, nerveskader, aspirasjon, pneumoni, hjertesvikt, hjerteinfarkt og plutselig død).

Økende alder er således en risikofaktor. Ved alder over 70 år, bør det derfor godtgjøres at pasienten er ved god helse («ellers frisk») for at dagkirurgi skal være trygt.

Forfatter: Eirik Solheim

Professor dr. med. Eirik Solheim er spesialist i ortopedisk kirurgi og har en doktorgrad i bein- og brusktilheling. Han har over 30 års erfaring som kirurg. De siste 20 årene har hovedfokus vært artroskopi, særlig i skulder, albue og kne. Eirik Solheim utfører rundt 1.000 artroskopiske inngrep årlig. Han har spesielt stor erfaring med kirurgisk behandling av frossen skulder og tennisalbue. Pasientene hans inkluderer håndverkere, mosjonister og toppidrettsutøvere med høye krav til funksjon. Han samarbeider med andre ortopeder, fysikalsk medisinere og fysioterapeuter. Målet er alltid å lindre smerter og bedre funksjon, med eller uten kirurgi. Han har vært ansatt i bistilling ved Universitetet i Bergen siden 1995, først som førsteamanuensis og siden 2009 som professor. Han har veiledet en lang rekke doktorgradskandidater og forfattet rundt 90 ortopediske artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Eirik Solheim holder jevnlig foredrag og er instruktør ved kurs og møter i inn- og utland. Eirik Solheim gjør sitt kliniske arbeid ved Aleris Nesttun. Du kan kontakte Aleris Nesttun via e-mail eller på telefon 55 59 99 99.