Dagkirurgi og artroskopi

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag. Med moderne anestesi er observasjonstiden etter inngrepet kort.

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag

Dagkirurgi forutsetter at pasienten skal kunne reise hjem kort tid etter operasjonen og klare seg selv uten medisinsk kyndig hjelp. Dagkirurgi setter derfor krav til type prosedyre, type bedøvelse og pasientens generelle helse, inkludert normal vekt (BMI).

Pasienten må være motivert for å få inngrepet utført som dagkirurgi og innstilt på å gjennomføre nødvendig rehabiliering.

Artroskopiske inngrep i skulder, albue, kne og ankel egner seg svært godt for dagkirurgi og utgjør den vanligste prosedyretype ved norske sykehus.

Generell anestesi (narkose), oftest som TIVA (Total IntraVenøs Anestesi), er etterhvert vanligste bedøvelse ved dagkirurgi. Pasientene våkner straks etter operasjonen og kan vanligvis reise hjem etter en kort observasjon (vanligvis 20-60 minutter avhengig av type inngrep).

For å få utført dagkirurgi, kontakter pasienten vanligvis sin fastlege som utreder (inkludert røntgen og/eller MR der det er aktuelt) og henviser til en dagkirurgisk enhet. Det er lurt å sjekke ventetider på Fritt Sykehusvalg. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.

Ved enkle og avklarte problemstillinger hos ellers friske og normalvektige pasienter, kan disse i en del tilfeller mottaes direkte til operasjon. Dette forutsetter at nødvendig utredning er gjort og at dette fremgår av henvisningsskriv. Ved mange tilstander vil det også være en forutsetning at ikke-operativ behandling inkludert fysioterapi/egen-trening har vært forsøkt (og ikke ført frem).

Share