Dagkirurgi og artroskopi

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag. Med moderne anestesi er observasjonstiden etter inngrepet kort.

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag

Ved dagkirurgi kommer og reiser pasienten samme dag

Dagkirurgi forutsetter at pasienten skal kunne reise hjem kort tid etter operasjonen og klare seg selv uten medisinsk kyndig hjelp. Dagkirurgi setter derfor krav til type prosedyre, type bedøvelse og pasientens generelle helse, inkludert normal vekt (BMI).

Pasienten må være motivert for å få inngrepet utført som dagkirurgi og innstilt på å gjennomføre nødvendig rehabiliering.

Artroskopiske inngrep i skulder, albue, kne og ankel egner seg svært godt for dagkirurgi og utgjør den vanligste prosedyretype ved norske sykehus.

Generell anestesi (narkose), oftest som TIVA, er etterhvert vanligste bedøvelse ved dagkirurgi. Pasientene våkner straks etter operasjonen og kan vanligvis reise hjem etter en knapp times observasjon.

For å få utført dagkirurgi, kontakter pasienten vanligvis sin fastlege som utreder (inkludert røntgen og/eller MR der det er aktuelt) og henviser til en dagkirurgisk enhet. Det er lurt å sjekke ventetider på Fritt Sykehusvalg. Pasienten kan be om å bli henvist til ønsket dagkirurgisk enhet.

Ved enkle problemstillinger hos ellers friske, normalvektige pasienter, kan disse ofte mottaes direkte til operasjon. Dette forutsetter at nødvendig utredning er gjort og at dette fremgår av henvisningsskriv.

Share